Blog

Vlny 2016 - 2017

11/10/2017 20:00
Blessed those who see things are just as they are far from wrong far from right only convenient or non- convenient for all is harmony Leaving aside the seductive habbit of judging instead of clear distinguishing tell me someone, how not to be crushed with what compassion brings how can you expect a journey of lightness and ease while dwelling in a deep sleep someone must wake you up first you wanna melt in the sun but with a scarf on your eyes or you learn to fly The true meaning of...

Vlny 2014-2015

17/11/2016 16:00
Fotografie světelného ticha Hledělo naň,světlo, jedno z mnoha Jeden v mračnu jsoucen Jeden z tisíců, z nespočetna z přehršle proměnných bez bázně z přítomné podoby své Tisíc očí, sleduje jej on listem nepohne v tichu tak rozlehlém že ne-tvor ani chřípí neroztáhne Hledělo naň, nekonečno by projelo jím jako blesk to světlo - ohlušilo jej docela to ticho - pohltilo veškerý pohyb  v buněčných trajektoriích  zdánlivě znavených těl - žijí snad,aby pohřbívala a bezděčně rodila, či k rození...

Vlny 2016

29/07/2016 14:24
Post-ezo-post-apo epos Starý svět umírá občas sebou ještě v křečích zaškube nelekejme se, ani netrhejme květiny není proč Starý svět umírá i když si toho ještě není vědom příliš zaujat bojem, drancováním a žraním a tak žere vše, co kdy bylo postižen hladem, který nikdy nezažere samotou mnohem horší než vyhnanství než vězení než poušť vyhnanec má vzpomínky vězeň má hranice poustevník má záměr ale tenhle ne-otesánek má iluzi všeho ale přitom nic. Není třeba trhat květiny  padlí vojáci už...

A Call to The Wind - Reaction on current madness

19/11/2015 16:13
Dear brother Wind please blow out the clouds from my people's hearts blow the insects out of their minds roar loudly in their ears until they won't stay petrified in silence to hear their own heartbeat... Show them it's war itself wanting to fight we have war in your bodies we have war in your minds and after thousands of years of experiencing war we still think it can bring us something more than death and endless condemnation No, condemned be the creature  daring to call himself...
Items: 1 - 4 of 4